2012/04/18

lei e lei


《 lei e lei 》
20x20 cm / 全彩32P / 200NT / 特典

Guest:Joshua、KK、NIN、RAI (字母順)

以女孩子為主題的手繪自創插畫集
一些些舊作品還有新的
水彩、色鉛筆、紙膠帶、麥克筆


► PF16 : Nzoo
Day1-L21
Day2-F10

► FF20 : Nzoo
 Day1-J03
 Day1-J03

 ► CWT31 : Nzoo
 Day1-L23
Day2-L23

► 原創only
(賣太久啦!)

通販等場次結束後會開!
(我要去研究一下...)


CWTT或CWTK可能都沒辦法參加(報名好貴!)
不過如果有找到朋友和攤也許可以(´∀`=)
(我也想去台中還有高雄玩)


試閱預定往這走→( ●'∀'●)ノ

2 comments: